COOKIEBELEID

1. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein computerbestand, een tracker, die wordt geplaatst en gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (computer, smartphone, tablet enz.).

In dit beleid verwijzen we met de term ‘cookies’ naar alle trackers die op uw terminal worden geplaatst en gelezen.

2. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TOESTEMMING

Voor het plaatsen of lezen van bepaalde cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig, ofwel omdat ze geen persoonsgegevens over u verwerken, ofwel omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst die u wil gebruiken.

Voor het plaatsen of lezen van andere dan de in de vorige paragraaf genoemde cookies is uw voorafgaande toestemming nodig.

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het plaatsen of lezen van de door ons gebruikte cookies, hetzij door ze van uw apparaten te verwijderen, hetzij door de instellingen van uw browser te wijzigen.

3. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

We gebruiken verschillende soorten cookies, waarvan de doeleinden hieronder worden beschreven.

Sessiecookies

Het gaat om cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Ze geven u de mogelijkheid om de belangrijkste functionaliteiten van onze website te gebruiken (zoals toegang tot uw account). Zonder deze cookies kunt u onze website niet goed gebruiken. Het gaat om cookies die door Servier Benelux worden geplaatst en die alleen betrekking hebben op de werking van onze website. U kunt ze weigeren en verwijderen met behulp van uw browserinstellingen, maar dan kan uw gebruikerservaring wel worden aangetast.

Het gaat om de volgende cookies:

Naam van de cookie

Verzamelde gegevens

Doel

Bewaringsduur

PHPSESSID

Geen

Native PHP-cookie. Wordt gebruikt om gebruikerssessies tot stand te brengen en statusgegevens door te sturen.

Einde sessie

Functionele cookies

Het gaat om cookies waarmee we uw surfvoorkeuren op onze website kunnen opslaan door de verschillende keuzes die u bij uw laatste bezoek hebt gemaakt in het geheugen op te nemen. We kunnen ze u dan weer aanbieden om uw navigatie op onze site te vereenvoudigen (zoals de keuze van de weer te geven versie, klassiek of geoptimaliseerd mobiel). U kunt ze weigeren en verwijderen met behulp van uw browserinstellingen, maar dan kan uw gebruikerservaring wel worden aangetast.

Het gaat om de volgende cookies:

Name of Cookie

Data collected

Purpose

Storage time

Didomi Token

user_id: ID van de huidige gebruiker

created: datum waarop de Didomi token is aangemaakt

updated : datum laatste toestemming

vendors.enabled: lijst van aangepaste verkopers die zijn ingeschakeld op basis van de wettelijke toestemming

vendors.disabled: lijst van aangepaste verkopers die zijn uitgeschakeld op basis van de wettelijke toestemming

purposes.enabled: lijst van aangepaste doeleinden die zijn ingeschakeld op basis van de wettelijke toestemming

purposes.disabled: lijst van aangepaste doeleinden die zijn uitgeschakeld op basis van de wettelijke toestemming

vendors_li.enabled: lijst van aangepaste verkopers ingeschakeld op de wettelijke basis van legitiem belang

vendors_li.disabled: lijst van aangepaste verkopers uitgeschakeld op de wettelijke basis van legitiem belang

purposes_li.enabled[object Object] van aangepaste doeleinden dieingeschakeld zijn op de wettelijke basis van legitiem belang

purposes_li.disabled[object Object] van aangepaste doeleinden dieuitgeschakeld zijn op de wettelijke basis van legitiem belang

version: gebruikte TCF versie

Deze cookie bevat toestemmingsinformatie voor gepersonaliseerde doeleinden en verkopers, alsook Didomi-specifieke informatie (bv. gebruikers-ID).

12 maanden

Toestemmingsstring(euconsent-v2) - Didomi

U kunt de technische specificatie van het IAB raadplegen om te zien wat deze bevat

Deze cookie bevat de IAB TCF toestemmingsstring en toestemmingsinformatie voor alle standaard IAB-verkopers en -doeleinden.

12 maanden

Analytische cookies

Het gaat om cookies waarmee we het gebruik en de prestaties van onze site kunnen kennen, statistieken kunnen opstellen, bezoekers- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen van onze site (bezochte inhoud, paden) kunnen opmaken, waardoor we het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren (de meest geraadpleegde pagina’s of rubrieken, de meest gelezen artikelen enz.)

Indien u akkoord gaat (toestemming geeft), zal Servier Benelux cookies plaatsen om de informatie te verzamelen die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven.

Het gaat om de volgende cookies:

Name of Cookie

Data collected

Purpose

Storage time

_ga, _gid, _utma, _utmz

Statistieken over gebruikers (tijd doorgebracht op de website, sessies, gebruikers, bekeken pagina's, klikken...)

Analyse van het webverkeer gebruikt door Google Analytics

14 maanden

·      Social Media en Marketing Cookies

Marketingcookies worden gebruikt om u relevante reclame op en buiten onze site aan te bieden, ook op sociale netwerken, en om te voorkomen dat dezelfde advertentie steeds opnieuw verschijnt. Ze verzamelen bepaalde informatie om advertenties beter op uw interesses af te stemmen.

Naam van de cookie

Verzamelde gegevens

Doel

Bewaringsduur

Facebook

Social media

Hiermee kunnen we surfinformatie verzamelen en gerichte advertenties aanbieden op de platforms Facebook en Instagram.

13 maanden

1.   Cookies van derden

2.   De hierna vermelde functionaliteiten van deze website zijn gebaseerd op diensten die door derden worden aangeboden.

3.   Indien u akkoord gaat (toestemming geeft), zullen die derde partijen cookies plaatsen waardoor u rechtstreeks op www.servier.be content kunt bekijken die door die derde partijen wordt gehost of onze content kunt delen.

4.   Via die cookies verzamelen en gebruiken die derden uw browsegegevens voor hun eigen doeleinden, in overeenstemming met hun privacybeleid. Meer weten.

5.   Op deze pagina kunt u uw toestemming geven of intrekken, hetzij globaal of per doel.

6.   Om uw rechten uit te oefenen op de gegevens die door derden worden verzameld of voor vragen over die verwerkingen kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen.

7.   U kunt uw toestemming te allen tijde geven of intrekken, globaal of per doel, door gebruik te maken van de Cookiebeheerbalk:

HOE STELT U UW BROWSER, SMARTPHONE EN SOFTWARE-ONDERDELEN IN?

De instellingen die u vastlegt kunnen uw surfgedrag op onze website wijzigen, evenals uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten/functies waarvoor het gebruik van cookies vereist is. U kunt het opslaan van cookies op uw terminal toestaan of weigeren en de instellingen ervan te allen tijde wijzigen.

Als u cookies in uw browsersoftware hebt aanvaard, worden die in een specifiek gedeelte van uw terminal opgeslagen.

Als u de opslag van cookies op uw terminal weigert of als u de opgeslagen cookies van uw terminal verwijdert, is het mogelijk dat u sommige functionaliteiten die u nodig hebt om naar bepaalde delen van onze website te navigeren, niet kunt gebruiken. Desgevallend wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan de verminderde werking van onze website als gevolg van onze onmogelijkheid om de cookies die nodig zijn voor de werking ervan op te slaan of te raadplegen en die u hebt verwijderd of geweigerd.

Hoe stelt u uw browser in?

De meeste browsers accepteren standaard cookies. U kunt er echter voor kiezen om die cookies te blokkeren of uw browser vragen u te waarschuwen wanneer een website een cookie op uw terminal probeert te installeren.

Raadpleeg het helpmenu van uw browser om cookies in te stellen volgens uw voorkeuren. Hieronder vindt u links naar cookie-instellingsinstructies voor de belangrijkste browsers:

Hoe configureert u uw privacyinstellingen op uw smartphone/tablet?

U kunt ervoor kiezen om de privacyinstellingen op uw smartphone/tablet te wijzigen.

Om uw privacy-instellingen in te stellen:

2024