7/21/2022

Wat kan je doen in geval van veneuze ziekte? ​

Veneuze ziekte is een aandoening die erg vaak voorkomt. De meest voorkomende symptomen zijn vermoeide en zware benen, spataders, zwelling, pijn, krampen en een verdoofd gevoel.1 Het is een ziekte die geleidelijk verergert en die meteen behandeld moet worden om de symptomen te verlichten en te voorkomen dat de ziekte verergert en er complicaties optreden.

U kunt wat veranderingen aanbrengen in uw dagelijkse leven om veneuze ziekte in uw benen te bestrijden en de werkzaamheid van de behandelingen te verhogen. Om te beginnen is het van cruciaal belang dat u uw levensstijl aanpast, vooral als u zwanger bent3. Alle acties moeten gericht zijn op een verbetering van de veneuze terugkeer.

  • Hoogstand van de benen: de pijn en de symptomen van veneuze ziekte worden veroorzaakt door overdruk in de aders. Als u uw benen gedurende 30 minuten hoger dan uw hart legt, bij voorkeur 3 tot 4 keer per dag, vermindert dat de overdruk in de aders, verbetert dat de microcirculatie in de huid en voorkomt dat veneuze zweren3. De druk in uw spieren zal afnemen, waardoor de pijn als gevolg van de bloedstuwing in de aders verlicht wordt3.
  • Lichaamsbeweging: de kuitspieren pompen het bloed terug naar het hart. Het doel van fysiotherapie en lichaamsbeweging is dan ook om de werking van de kuitspieren te herstellen3. De enkels verhogen bij beweging de bloedstroom, en spelen dus ook een rol in de circulatie in de aders. Het verdient aanbeveling om de enkels en tenen te buigen om de bloedcirculatie te verbeteren3.
  • Steunkousen: deze oefenen maximaal druk uit op de enkels, die geleidelijk vermindert naar de dijen toe, en oefenen ook een uitwendige kracht uit die de afvoer van oedeem in de benen bevordert.3 Om werkzaam te zijn, moeten ze regelmatig vanaf ‘s ochtends gedragen worden. Het is belangrijk om de graad van compressie te kiezen die past bij de graad van ernst van de veneuze ziekte3.

Natuurlijke producten voor veneuze ziekte

Naast een gezonde levensstijl zijn er tal van venoactieve stoffen die gebruikt worden bij de behandeling van veneuze ziekte. Die omvatten een waaier van werkzame stoffen, die soms van plantaardige oorsprong zijn en die op verschillende niveaus inwerken op het oedeem en de symptomen4: ze verhogen de tonus in de aders, grijpen in op het ontstekingsproces in de kleppen en de aderwand, verminderen het oedeem, verlichten de pijn, verbeteren de afvoer van lymfevocht en verminderen de viscositeit van het bloed. Er zijn tal van producten op de markt, en vele daarvan bevatten een combinatie van meerdere werkzame stoffen4. Van die werkzame stoffen zijn vooral saponines en flavonoïden belangrijk. In gezuiverde en gemicroniseerde vorm zijn ze sterk aanbevolen omdat aangetoond is dat ze de symptomen en het oedeem doeltreffend behandelen4.

Kan veneuze ziekte genezen worden?

Hoewel veneuze ziekte in de benen een chronisch probleem is, moet dit zo snel mogelijk behandeld worden om de symptomen te verlichten en te voorkomen dat de aandoening verergert2. In de eerste plaats dient u uw dagelijkse gewoonten te veranderen, zoals uw benen in hoogstand leggen, aan lichaamsbeweging doen of steunkousen dragen2.

Referenties

  1. Mayra RA, Pérez F. Documento SEMG: Manejo y derivación en insuficiencia venosa crónica. 2017. Beschikbaar op: https://www.semg.es/images/stories/recursos/2017/documentos/Monografia_INSF.VENOSA.CRONICA.pdf
  2. Eberhardt RT, Raffetto JD. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2005. 10;111(18):2398-409.
  3. Orhurhu V, Chu R, Xie K, et. al. Management of Lower Extremity Pain from Chronic Venous Insufficiency: A Comprehensive Review. Cardiol Ther. 2021 Mar 11.
  4. Nicoloïdes et al. Int Angiology. 2018 ; 37 (3) : Chapter 8.

2024